home diensten contact downloads
 
GOTIK

GOTIK is een structuur om projecten te begeleiden, het beschrijft de vooraf met het team en de directie gemaakte afspraken over Geld, over de Organisatie de taken binnen het team voor de teamleden, het Tijdstraject waarbinnen projectfases doorlopen dienen te worden, Informatievoorziening via tussentijdse rapportages en tot slot Kwaliteits afspraken middels reviews en of interne audits worden projectfases gekontroleerd.

Een uitstekend artikel hierover staat op: http://nl.wikibooks.org/wiki/GOTIK

VISUAL BASIC

De meeste windows programma's die U gebruikt zijn opgemaakt uit een programmeertaal. Mischien zegt de naam BASIC nog iets. Visual Basic is een opvolger die door 'Microsoft' wordt ontwikkelt. Een aantal voorbeelden van programma's die JEC gemaakt heeft volgen binnenkort:

 

 

QR code

Een QR code is een 2-dimensionale streepjescode. De letters QR staan voor Quick Response "snelle reactie".

De code wordt gebruikt om snel informatie te verkrijgen over artikelen en of onderdelen. Met een smartphone kun je op een snelle manier informatie over het gescande product krijgen.

Bijvoorbeeld :

De toepassingen binnen het onderhoud zijn talrijk.

De uitgebreidere toelichting over QR codes staan op: http://nl.wikipedia.org/wiki/QR-code

   

 Jequew Engineering & Consultancy Dokter Homanstraat 13 6042 WH Roermond Tel.: 0475 34 10 15 info@jequew.nl www.jequew.nl